x
Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter.Na Twój adres będą wysyłane informacje o najnowsyzch konkursach i projektach

Partnerzy
Wykaz partnerów Fundacji Biebrzańskiej, którzy reprezentują sektor społeczny, publiczny i gospodarczy:

Sektor społeczny:
 1. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomość Osowiec – Twierdza 58/15, 19- 110 Goniądz 
 2. Zrzeszenie Producentów Sera Korycińskiego, ul. Knyszyńska 2a, 16- 140 Korycin 
 3. Stowarzyszenie LKS „DĄB”, 16 – 200 Dąbrowa Białostocka ul. Solidarności 1 
 4. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej im. K. Brzostowskiego, Pl. Karola Brzostowskiego 8, 16 – 310 Sztabin 
 5. Towarzystwo Ochrony Przyrody Ptaki Polskie, 19 – 110 Goniądz ul. Kościuszki 26/11 
 6. Stowarzyszenie Gmin Biebrzańskich, 16 – 315 Lipsk ul. Kościelna 3 
 7. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16 – 200 Dąbrowa Białostocka 
 8. Pracownia Architektury Żywej, 16 – 315 Lipsk ul. Rynek 2 
 9. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jastrzębna II – Ostrowie; Jastrzębna II 16 – 310 Sztabin 
 10. Stowarzyszenie „Placówka”, 16 – 200 Dąbrowa Białostocka Bagny 17A 
 11. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Biebrza”, 16 – 310 Sztabin Pl. K. Brzostowskiego 
 12. Goniądzkie Stowarzyszenie Turystyczne, „Dolina Biebrzy” ul. Stary Rynek 23 19 – 110 Goniądz 
 13. Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzciańskiej, ul. Wojska Polskiego 11, 19 – 104 Trzcianne 
 14. Monieckie Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Wsi, ul. Strażacka 3, 19 – 100 Mońki 
 15. Towarzystwo Przyjaciół Lipska ,16 – 315 Lipsk ul. Rynek 23A 
 16. Towarzystwo Przyjaciół Suchowoli, 16 – 150 Suchowola Pl. Kościuszki 
 17. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie, ul. Rynek Zygmunta Augusta 27 16 – 300 Augustów 
 18. Augustowsko – Podlaskie Stowarzyszenie Eko – Rolników im. L. Paca i K. Brzostowskiego,16 – 310 Sztabin ul. Augustowska 13  
 19. Stowarzyszenie „Farmer”, 16 – 315 Lipsk Krasne 5 
 20. Stowarzyszenie Twórców Ludowych Oddział Suwałki – koło w Lipsku, ul. Rynek 2, 16 – 315 Lipsk 
 21. Ludowo Uczniowski Klub Sportowy „Biebrza” – ul. Szkolna 1, 16 – 315 Lipsk 
 22. Stowarzyszenie Miłośników Lipskiej Pisanki i Tradycji, ul. Rynek 2, 16-315 Lipsk 
 23. Fundacja im. Agnieszki Marczyńskiej, Różanystok 13 B, 16-200 Dąbrowa Białostocka 
 24. Stowarzyszenie Agroturystyczne „Raj Bobra”, 19-100 Mońki 
 25. Fundacja im. ks. Jerzego Popiełuszki na rzecz Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli, ul. Augustowska 2, 16 – 150 Suchowola 
 26. Tarasewicz Jan Nowy Dwór, 16 – 205 Nowy Dwór ul. Grodzieńska 28 
 27. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Korycińskiej 
 28. Skokowski Tadeusz ,16 – 315 Lipsk Krasne 46 
 29. Jan Kułak, Hamulka 9 16 – 200 Dąbrowa Białostocka 
 30. Gospodarstwo Agroturystyczne „Na uboczu” Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły 
 31. Gminna Spółka Wodna „Brzozówka” Suchowola Pl. Kościuszki 5 
 32. Ochotnicza Straż Pożarna w Netcie II, 16 – 320 Bargłów Kościelny
 33. Gospodarstwo Agroturystyczne ,„Dolina Biebrzy”, Wroceń 44, 19 – 110 Goniądz 
 34. Mariusz Siłakowski – Nowy Lipsk 4a, 16-315 Nowy Lipsk 
Sektor publiczny:
 1. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku, ul. Rynek 23, 16 – 315 Lipsk 
 2. Gmina Korycin, ul. Knyszyńska 2a, 16 – 140 Korycin 
 3. Gmina Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16 – 320 Bargłów Kościelny 
 4. Gmina Dąbrowa Białostocka, ul. Solidarności 1, 16 – 200 Dąbrowa Białostocka 
 5. Gmina Goniądz, Pl. 11 Listopada 38, 19 – 110 Goniądz 
 6. Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16 – 310 Sztabin 
 7. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie, ul. Białostocka 14A, 16 – 130 Janów 
 8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Korycin, ul. Knyszyńska 2a, 16 – 140 Korycin 
 9. Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach, Jaświły 14, 19 – 124 Jaświły 
 10. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej 
 11. Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej, ul. 1000 – lecia Państwa Polskiego 24, 16 – 200 Dąbrowa Białostocka 
 12. Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku, 16 – 315 Lipsk ul. Szkolna 1 
 13. Gmina  Janów ,16 – 130 Janów ul. Sokólska 18 
 14. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki ,Knyszyńska 2A 16 – 140 Korycin 
 15. Biebrzański Park Narodowy, 19 – 110Goniądz,  Osowiec – Twierdza 8 
 16. Związek Komunalny Biebrza, 16 – 150 Suchowola 
 17. Gmina Suchowola, 16 – 150 Suchowola Pl. Kościuszki 5 
 18. Gmina Jaświły, Jaświły 7 19 – 124 Jaświły 
 19. Gmina Mońki, ul. Słowackiego 5A 19 – 100 Mońki 
 20. Gmina Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10 19 – 104 Trzcianne 
 21. Gmina Lipsk, ul. Kościelna 3 16 – 315 Lipsk 
 22. Gmina Nowy Dwór , Pl. Rynkowy 21, 16 – 205 Nowy Dwór 
Sektor gospodarczy:
 1. BIOM Sp. Z o.o. Dolistowo Stare I 144, 19 – 124 Jaświły 
 2. Biuro Rachunkowe „ABAK” Krystyna Piesko, ul. Plac Kościuszki 5, 16-100 Sokółka