x
Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter.Na Twój adres będą wysyłane informacje o najnowsyzch konkursach i projektach

Renowacja zabytkowej bramy cmentarnej w Brzezinach
2012-07-24

Projekt pn. „Renowacja zabytkowej bramy cmentarnej w Brzezinach” wykonano w okresie od 06.07.2010 do 21.01.2011 we wsi Brzeziny w gminie Trzcianne. Został zrealizowany przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Laskowcu. W ramach operacji (operacja jednoetapowa) wykonano następujące prace zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym tj. przeprowadzono prace wstępne i przygotowawcze bramy wjazdowej, następnie dokonano naprawy murów bramy wjazdowej, kolejną czynnością była naprawa i malowanie furtek, bramy i krzyża, kończącą zaś wykonanie nakrywy betonowej bramy. Ponadto w ramach operacji sprawowany był nadzór inwestorski i konserwatorski. Cele operacji: ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego doliny Biebrzy, poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i wzrost atrakcyjności turystycznej zostały w pełni osiągnięte.
Projekt uzyskała dofinansowanie ze środków PROW na lata 2007-2013, oś 4 Leader w wysokości 24.900zł