x
Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter.Na Twój adres będą wysyłane informacje o najnowsyzch konkursach i projektach

Wigilia Narodów
2012-07-24

Projekt zrealizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu . Impreza obrzędowa pn. „Wigilia Narodów” odbyła się w dniu 18 grudnia 2010 roku. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych naszego regionu: mniejszości ukraińskiej, białoruskiej, tatarskiej, litewskiej, romskiej, a także wolontariusze z różnych krajów UE. Cały program artystyczny trwał ponad 3 godziny. Imprezę poprowadził aktor i folklorysta Stanisław Jaskułka.

Impreza zgromadziła około 100 bezpośrednich uczestników, natomiast na widowni zasiadło około 150 osób, w tym zaproszeni goście: przedstawiciele władz lokalnych i ponadlokalnych, ludzie kultury. Organizatorzy zadbali też o odpowiednią promocję imprezy; patronatami medialnymi objęły wydarzenie Radio Białystok, TVP Białystok i regionalny portal informacyjny Wrota Podlasia, natomiast Honorowe Patronaty nad imprezą objęli: Wojewoda Podlaski Maciej Żywno i Marszałek Województwa – Jarosław Z. Dworzański. 

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków UE, PROW na lata 2007-2013, oś 4 Leader w wysokości 6.182,23zł