x
Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter.Na Twój adres będą wysyłane informacje o najnowsyzch konkursach i projektach

Pliki do pobrania
Materiały do pobrania dla poszczególnych działań znajdują się w zakładkach po lewej stronie.

Informujemy wszystkich Beneficjentów, iż aktualne  formularze wniosków o przyznanie pomocy (oraz poprzednie wersje) w ramach działania: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju oraz wnioski o płatność dostępne są również na stronach internetowych:

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/wnioski-w-ramach-osi-4-leader-prow-2007-2013.html  

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego:  http://www.prow.wrotapodlasia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=178&Itemid=161


Dokumenty stowarzyszenia: Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański:
  1. STATUT Stowarzyszenia <pobierz plik>
  2. Deklaracja członkowska osoby prawnej <pobierz plik>
  3. Deklaracja członkowska osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą <pobierz plik>
  4. Deklaracja członkowska osoby fizycznej (mieszkańca) <pobierz plik>
  5. Oświadczenie o zamieszkaniu na obszarze działania Stowarzyszenia <pobierz plik> - dokument wymagany w przypadku osoby fizycznej