x
Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter.Na Twój adres będą wysyłane informacje o najnowsyzch konkursach i projektach

Projekty > Odnowa i rozwój wsi
2012-07-18

Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Ostra Góra

Projekt zrealizowany w ramach wdrażania LSR przez Gminę Korycin. W wyniku operacji budynek został wyremontowany. Powierzchnia użytkowa budynku to 178,43m2.

czytaj całość
2012-07-18

Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo

Projekt realizowany w ramach wdrażania LSR przez Gminę Bargłów Kościelny.

czytaj całość
2012-07-18

Remont świetlic wiejskich we wsiach Wólka Karwowska i Tajno Podjeziorne

Projekt zrealizowany w ramach wdrażania LSR przez Gminę Bargłów Kościelny. W ramach operacji: Remont świetlic wiejskich we wsiach Wólka Karwowska i Tajno Podjeziorne wykonano: roboty przygotowawcze, roboty dachowe, roboty termomodernizacyjne budynku, roboty zewnętrzne, roboty wewnętrzne, instalacje.

czytaj całość
2012-07-18

Przebodowa z rozbudową budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury z częsciową funkcją Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuleszach gm. Mońki

Projekt zrealizowany w ramach wdrażania LSR przez Gminę Mońki. Okres realizacji operacji: 24/06/2010-31/08/2011

czytaj całość
2012-07-18

Rozbudowa i adaptacja budynku po szkole podstawowej w Mikicinie na pomieszczenia Świetlicy Wiejskiej

Projekt zrealizowany przez Gminę Jaświły w ramach wdrażania LSR. Projekt wykonano w terminach od 27 stycznia 2011 do 31 sierpnia 2011 roku. Wykonano rozbudowę i adaptację budynku po szkole podstawowej w Mikicinie na pomieszczenia Świetlicy Wiejskiej wraz z zagospodarowaniem placu obejmującą:

czytaj całość